Etiketa do škol

V pondělí 6. února naší školu navštívila paní se zajímavou interaktivní besedou „Etiketa do škol aneb základní pravidla chování ve škole a na veřejnosti“. Nejen, že nás seznámila se základními pravidly chování, ale sami jsme si to odzkoušeli a na chybách jsme si ukázali, jak bychom se chovat určitě neměli. Snad tato pravidla dětem v hlavinkách zůstanou, budou je používat v běžném životě a vzroste tak počet gentlemanů a slušně se chovajících jedinců mezi námi.