Dopravní výchova v Odrách 2015

V naší škole se učíme dopravní výchovu a každý rok se připravujeme na dopravní soutěž, která se koná vždy v dubnu. Na dopravní hřiště do Oder jezdíme nacvičovat testy, jízdu na kole na dopravním hřišti a jízdu zručnosti. Na výuku jeli žáci ze třetí, čtvrté a páté třídy. První dvě vyučovací hodiny nám pan učitel vysvětloval pravidla silničního provozu. Nejtěžší byly pro nás křižovatky. Dopravní značky jsme celkem znali. Další dvě vyučovací hodiny jsme trénovali jízdu zručnosti a jízdu po městě. Museli jsme si nasadit helmy, někteří je ale měli ve špatném stavu a taky špatně nasazené. Někteří si je museli půjčit. Pak nám rozdali kola, každý měl svoje kolo. Pan učitel nám vysvětlil trasy a my jsme trénovali. Všem se nám to moc líbilo. Napsal Ondřej Zelenka