Dopravní výchova v Odrách 2013

Ve čtvrtek 17. října se žáci čtvrtého ročníku spolu s páťáky vydali do Oder na dopravní hřiště. Páťáci si zopakovali to co se naučili předešlého roku a čtvrťáci se dozvěděli, jak se správně chovat na silnici, ať už jako chodci, nebo cyklisté. Na jaře je čeká ještě jedna návštěva hřiště, při které si nabyté znalosti osvěží a ověří v dopravním testu. A potom je čeká jízda zručnosti a jízda předem určenou trasou křižovatkama. Ti, co toto všechno zvládnou získají průkaz cyklisty, na který se všichni těší.