Dopravní soutěž v Odrách

Ve středu 28. dubna se čtyřčlenné družstvo, složené z žáků pátého ročníku naší školy, vypravilo spolu s pedagogickým doprovodem do Oder na nové dopravní hřiště, kde změřilo síly s vrstevníky z okolních škol. Jako každoročně, se i letos děti vrhly nejdříve na testové otázky a dopravní značky, potom si vyzkoušely jízdu na kolech podle předpisů silničního provozu. Asi úspěšně, protože získaly 1. místo v této soutěži a odměnou jim byla mimo jiné i projížďka elektromobilem. BLAHOPŘEJEME!