Dopravní hřiště 2012

V pátek 27. dubna se žáci čtvrtého a pátého ročníku vydali do Oder na dopravní hřiště, kde na ně čekalo přichystané přezkoušení jejich znalostí a dovedností v dopravní výchově. Nejprve si s panem instruktorem zopakovali to, co se učili již při podzimní návštěvě a potom je čekal test. Následovala jízda zručnosti a přezkoušení završili jízdou přes stanovené křižovatky. Závěrem úspěšní žáci dostali průkaz cyklisty a s veselou jsme se mohli vrátit domů.