Dětský den v MŠ

Děti z naší školní družiny si u příležitosti Dne dětí připravily spolu s paní vychovatelkou pro své malé kamarády z místní Mateřské školy soutěže a úkoly. Převlékly se do masek pohádkových postav a vyrazily do školky. Na každém stanovišti stála alespoň jedna pohádková postava u níž se plnil úkol. Děti tak skákaly v pytli, malovaly, házely na koš a na kašpárka, lovily rybičky apod. Odpoledne se ve školce vydařilo a děti – velké i malé byly spokojeny.