Dětský den

V pátek 3. června se sešly děti se svými kamarády z mateřské školy, rodiči a učiteli v místním kulturním domě, kde pro ně byly přichystány soutěže. Děti koulely brambor předem vytýčenou trasou pomocí čínské hůlky, strkaly papírovou kouli pomocí lžičky zavěšené kolem pasu, trefovaly desetníky, dvacetníky a padesátníky do hrníčku umístěného v kyblíku s vodou, sbíraly fazole pomocí čínských hůlek nebo soukaly bonbon zavěšený na niti do pusinky. Když se děti dostatečně vydováděly při soutěžích, následovalo Karaoke. Každý si mohl vyzkoušet své pěvecké dovednosti. Zpočátku se někteří ostýchali, ani vidina slíbeného nanuku je nezlákala, ale po čase, kdy se u mikrofonu střídali kamarádi jeden za druhým, se odhodlali i ti největší stydlínové a trémisté. Bez jediné přestávky byly dráty žhaveny celé čtyři hodiny a na mikrofon se stála fronta. Dokonce si to vyzkoušeli i rodičové a zřejmě se jim to také líbilo.