Den Země 2013

Dne 22. dubna byl den Země. Ale ve škole jsme se zapojili až o den později. Posbírali jsme všechny odpadky ze školního hřiště a z dopravního hřiště a připravili jsme záhony. Kouzelná zahrada se samozřejmě po zimě začala uklízet. První květiny už tam začínají kvést.
Ti, co šli sbírat odpadky, našli něco nechutného. Na dopravním hřišti, ale také na školním hřišti se nacházely výkaly od psů. A tak prosíme majitele psů, aby výkaly po svém domácím miláčkovi uklízeli. Chodíme si tam hrát nejen my, ale i děti z MŠ. Na hřiště chodíme sportovat nejen v hodinách TV, ale i odpoledne ve volném čase. Děkujeme, že myslíte na naše zdraví. Den Země jsme si užili a máme radost ze své dobře vykonané práce a z hezkého okolí.
Žáci z 5. třídy