Den Země

Každoročně si v naší škole připomínáme Den Země a také pro Zemi něco děláme. Děti si opakují teoretické znalosti o ekologii a také prakticky pomáhají odstraňovat odpadové suroviny. I když v současné době není ve sběrnách o starý papír velký zájem, opět jsme nechali ke škole přistavit kontejner na odpadový papír, takže i místní občané mohli přivézt balíky starého papíru. Kontejner nebyl zdaleka tak plný jako v minulých letech, ale aspoň trošku jsme přispěli k úklidu v našich domácnostech.