Dary

Pan ředitel Mgr. Jan Jursík ze ZŠ Pohořská Odry předal škole v červnu peněžní dar pro děti z rodin, které byly postiženy povodní. Zaměstnanci této školy dobrovolně přispěli, aby našim dětem v těžké situaci pomohli. Finanční podpora byla rozpočítána mezi 23 žáků a rodinám předána.Další finanční podporu pro děti ze zatopených domovů předal ředitelství školy Ing. Pavel Žmolík z Brna v měsíci červenci. Dar poslal za sebe, manželku a syna. Tentokrát společně se zástupci SRPŠ bylo rozhodnuto, že částka bude předána do SRPŠ a od dětí, které byly povodní postiženy, se nebude vybírat školní příspěvek. Tato podpora byla rozpočítána mezi 26 dětí, protože žáky školy jsou již noví prvňáčci.Děkujeme všem štědrým dárcům.