Bubnování

V pátek 7. 6. nás ve škole navštívila paní Trojčinská z BAVCentra z Příbora. Seznámila nás s africkými bubny vyrobenými ze zvláštního dřeva a kozí kůže. Přijela už v 7. 30, aby se stihla nachystat. Na začátku programu nám vysvětlila, jak důležitý je rytmus pro život, že vše kolem nás má nějaká pravidla. Stejně tak jako hudba. Když začala bubnovat, zatajil se nám dech. Ukázala nám, jak se hrají tóny nízké a jak tóny vysoké. Rozdala nám staré nástroje a společně jsme se učili bubnovat ve společném rytmu. Pak se rytmus různě měnil, přidali jsme i zpěv. Byli jsme jak staří Slované, kteří uctívali hudbou a tancem Slunce a Zemi. Bylo to takové relaxační dopoledne. Moc se nám to všem líbilo, i těm, kteří mají s rytmem problémy.

Albert Kačírek