Beseda s veterány

Naši školu navštívili na počátku měsíce května veteráni východní fronty 2. sv. války. Besedu uvedl pan starosta Bělotína, kde probíhají velké oslavy konce války a náš pan starosta. Nejstarším byl pan plukovník v záloze Pavel Švec. Vyprávěl, jak se dostal k letectvu coby mladý chlapec, povídal o kamarádech, se kterými bojoval a o tom, jak je důležité kamarádství a důvěra ve válce. Pan plukovník se podílel na osvobozování města Českého Těšína 2. května 1945. Ale i ostatní pánové vyprávěli zajímavě příběhy nejen z války, ale také z dob poválečných. Po besedě jsme doprovodili návštěvu k pomníku, kde položili věnec a kytici na památku padlým hrdinům.