Beseda o varhanách

V úterý 20. září jsme se odebrali do kostela Nanebevzetí panny Marie, který stojí pár kroků od naší školy. Tam už na nás čekal varhaník pan Martin Kubata z Litomyšle, který nás seznámil s královským hudebním nástrojem – varhanami. Barvitý a bezesporu zajímavý výklad prokládal známými i méně známými skladbami vlastnoručně zahranými na zdejších varhanách. Byli jsme prvními a zároveň posledními posluchači jedné ze skladeb, kterou si pan Kubata v té chvíli vymyslel. Na závěr jsme si mohli prohlédnout varhany zblízka. Beseda se dětem líbila a dokonce některé inspirovala k tomu, aby uvažovaly o povolání varhaníka.