Třídní schůzky

Vedení ZŠ v Jeseníku nad Odrou a Klub rodičů a přátel školy zve všechny rodiče na první plenární schůzi a třídní schůzky ve školním roce 2017/2018, které se budou konat

v úterý 26. září 2017 v 17 hodin společně pro všechny ročníky.

Před plenární schůzí se uskuteční tématické setkávání “Jak se učit s dětmi” v době od 16 – 17 hodin. Je to především pro rodiče žáků prvního, druhého a třetího ročníku. Samozřejmě budeme rádi, jestliže se zúčastní i rodiče žáků čtvrťáků a páťáků.

Těší se na Vás lektorka Mgr. Ivana Mutinová.

Od 17 hodin bude plenární schůze (pro všechny ročníky) s tímto programem:

Program schůze: Informace o Klubu rodičů a přátel při ZŠ v Jeseníku nad Odrou
Zpráva o hospodaření
Plán aktivit pro školní rok 2017/18
Volba zástupce rodičů do školské rady
Schůzky s třídními učiteli

Libuše Maxnerová, ředitelka školy Pavel Dvorský, předseda SRPŠ