Ředitelské volno

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že jsem na den 29.09.2017 v Zá­kladní škole v Jeseníku nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci vyhlásila ředitelské volno, v souladu se zněním § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, z organizačních důvodů. V době ředitelského volna je zavřena i školní družina a žáci v tento den nemají nárok na dotovaný oběd.
Mgr. Libuše Maxnerová
Ředitelka školy